Најчешће постављана питања

ДА ЛИ ЈЕ GALERIJA BELGRADE ПРИСТУПАЧНА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ?
Да, сви делови Galerije су доступни особама са инвалидитетом.